Szukasz szczegółów akcji? Wszystkie potrzebne informacje znajdziesz w regulaminie poniżej.

REGULAMIN


Cel:
Propagowanie aktywnego wypoczynku w formie Turystycznych Imprez na Orientację

Zakres projektu:
Projekt dotyczy wszystkich rodzajów i form Turystycznych Imprez na Orientację niezależnie od ich rangi.

Termin i miejsce:
14-23 maja 2021, cała Polska


Warunki uczestnictwa w projekcie:
Warunkiem wystarczającym do uczestnictwa w projekcie jest zgłoszenie turystycznej, zorganizowanej imprezy na adres zawodyino<at>gmail.com za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie https://tydzienino.wixsite.com/tydzien-ino/zgloszenia

Obowiązki informacyjne Komisji:
Komisja zamieści na stronie  https://tydzienino.wixsite.com/tydzien-ino/

   -  informacje o zgłoszonych imprezach wraz z linkami do stron organizatorów
      i ich lokalizacją na mapie Polski

   -  podsumowanie projektu w terminie miesiąca od jego zakończenia

 

Obowiązki informacyjne organizatora imprezy:

   -  zamieszczenie logo projektu na mapach oraz w protokole z imprezy
   -  poinformowanie uczestników o udziale w projekcie (w regulaminie imprezy
      lub podczas jej rozpoczęcia/zakończenia)

   -  przesłanie protokołu lub sprawozdania z imprezy na adres prowadzącego temat

      członka komisji: zawodyino<at>gmail.com do dwóch tygodni od imprezy

   -  zamieszczenie informacji w książeczce OInO (pieczątka, wklejka lub wpis) obok

      potwierdzenia udziału w imprezie


Prawa organizatora imprezy zgłoszonej do projektu:
Za każdy etap turystycznej imprezy na orientację zgłoszonej do Ogólnopolskiego Tygodnia Turystycznych InO  przyznaje się 3 pkt do Odznaki InO zgodnie z decyzją KInO ZG PTTK z dnia 30 kwietnia 2015 r.

DODATKOWE ZALECENIA