top of page
MY BUTTON
MY BUTTON

IX Ogólnopolski Tydzień Turystycznych Imprez na Orientację
 
12 - 21 maja  2023

Tydzien InO
O akcji

Od lat pasjonujemy się Turysty-cznymi Imprezami na Orientację. Postanowiliśmy, już po raz kolejny, podzielić się z Wami tą wspaniałą dyscypliną turystyki organizując kolejny Ogólnopolski Tydzień Turystycznych Imprez na Orientację. Chcemy w ten sposób zachęcić Was do aktywnego spędzenia wolnego czasu, a być może, także znalezienia hobby na lata.

Dla kogo

Dla każdego! Starszy i  młodszy, chłopak i dziewczyna, przedszko- lak i emeryt - każdy może spró- bować swoich sił w turysty- cznych imrezach na orientację. Nie potrzeba żadnego specjali-stycznego sprzętu, ani umieję-tności.  Trasy dla początkujących pokona każdy. Wszystko czego potrzebujesz to chęć spróbowa- nia czegoś nowego.

Przez kogo

Całe środowisko imprez na orientację! Każdy kto choć raz organizował turystyczną imprezę na orientację może włączyć się do akcji zgłaszając swoją im- prezę. Wspólnie promujmy naszą wspaniałą dyscyplinę turystyki. Szczegóły można znaleźć w za- kładce zgłoszenia u góry strony. Wystarczy stworzyć choć jedną, krótką trasę by włączyć się do akcji.

Chcę wziąć udział!

Wspaniale! Teraz pozostaje Ci jedynie znaleźć na liście intere- sującą Cię imprezę lub po prostu wyszukać na mapie tę najbliżej Ciebie. Do zobaczenia na tury- stycznym szlaku podczas VI Ogól- nopolskiego Tygodnia Turystycz- nych Imprez na Orientację!

bottom of page